PRAVIDELNÁ MODLITBA VEČEŘADLA V KŘENOVICÍCH

KAŽDOU 1. SOBOTU V MĚSÍCI - KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO V KŘENOVICÍCH U KOJETÍNA

Jako apoštolové, i my jsme pozváni setrvat na modlitbách... s Marií... prosit a děkovat...

"Přijď, Duchu Svatý, přijď na mocnou přímluvu Neposkvrněného Srdce P. Marie, Tvé milované Nevěsty!"Program Večeřadla

16:00     Korunka k Božímu milosrdenství, poselství

16:30     Modlitba dvou růženců, četba z Modré knihy, zasvěcení Neposkvrněnému srdci P. Marie

18:00     Mše svatá

19:00     Adorace

19:45     Modlitby k Duchu Svatému, informace, sdílení aj.

22:00     ZakončeníKněží Večeřadla

P. Pavel Ryšavý

- farář v Kojetíně
- slouží Mši svatou při Večeřadle
- http://kojetin.cz/farnost/


P. Jiří Polášek

- farář v Zašové
- zodpovědný za Mariánské kněžské hnutí v ČR
- účastní se Večeřadla, když mu to umožní kněžské povinnosti ve své farnosti
- http://www.zasova.net/
- http://www.mkh.cz/