ÚCTA K JEZULÁTKU

Výzva k intenzivnímu prožití adventní doby - prohloubení úcty k Božímu Dítěti

Kliknutím na "logo pdf" soubor zobrazíte...


Slovo k českému národu ze dne 28. 10. 2020

Kliknutím na "logo pdf" soubor zobrazíte...


Prohlášení biskupů Čech, Moravy a Slezska ze dne 20. 11. 2020

Kliknutím na "logo pdf" soubor zobrazíte...


Modlitba Korunky k Božímu Děťátku

Kliknutím na "logo pdf" soubor zobrazíte...


Modlitba klanění

Kliknutím na "logo pdf" soubor zobrazíte...


Litanie o životě Dítěte Ježíše

Kliknutím na "logo pdf" soubor zobrazíte...POUTĚ K PRAŽSKÉMU JEZULÁTKU

Každoročně se organizuje pouť k Pražskému Jezulátku s modlitbou za naše rodiny a mír ve světě.Aktuální pouť

3. Pouť s dětmi k Pražskému Jezulátku 9/2019

Plakátek

Kliknutím na "logo pdf" jej zobrazíte...

                Úmysl pouti:

                - za mír v naší zemi, za rodiny a nenarozené děti k Pražskému Jezulátku

                Program:

                11:00     MŠE SVATÁ v kostele Panny Marie Vítězné (Pražské Jezulátko)
                12:00     Přesun tramvají na Hradčany
                13:00     MODLITBY K ZEMSKÝM PATRONŮM, uctění ostatků sv. Ludmily (bazilika sv. Jiří na Hradčanech)
                13:45     Krátká pobožnost v kapli sv. Václava (katedrála)
                14:15     Přesun do baziliky sv. Jakuba Většího
                15:00     Zakončení novény k Pražskému Jezulátku, Mariánský průvod z baziliky přes ambit kláštera do kaple sv. Anny, se zasvěcením před sochou P. Marie Fatimské

                Bližší informace:

                telefonicky nebo e-mailem
                Jirka Kubant, 775 661 862, jira.kubant@seznam.czJiž proběhlé poutě

Plakátek pouti k Pražskému Jezulátku 9/2018

Kliknutím na "logo pdf" jej zobrazíte...


Plakátek pouti k Pražskému Jezulátku 9/2017

Kliknutím na "logo pdf" jej zobrazíte...