POUTĚ K PRAŽSKÉMU JEZULÁTKU

Každoročně se organizuje pouť k Pražskému Jezulátku s modlitbou za naše rodiny a mír ve světě.
O té letošní budeme včas informovat.Již proběhlé akce

Plakátek pouti k Pražskému Jezulátku 9/2018

Kliknutím na "logo pdf" jej zobrazíte...


Plakátek pouti k Pražskému Jezulátku 9/2017

Kliknutím na "logo pdf" jej zobrazíte...