MODLITBY ZA UZDRAVENÍ

Od samého počátku večeřadel v Křenovicích se jeho účastníci modlívají za potřeby těch, kteří sem přijížděli se svými prosbami o vyřešení různých problémů.
Přímluvné modlitby se uskutečňují jednak v malých skupinách v kostele, nebo se této službě věnují vybraní jedinci, kteří se modlí po Mši svaté a po adoraci – v kapli Bolestné P. Marie. Modlíme se za vnitřní uzdravení, či fyzické uzdravení, za uzdravení z traumatu, za rozvázání či osvobození aj.
Modlitba každého večeřadla má velikou sílu, neboť jde o modlitbu konanou v Srdci P. Marie (modlíme se po zasvěcení Neposkvrněnému Srdci P. Marie), jde o modlitbu vícero lidí spojených mocnou přímluvou naší Nebeské Matky. Jak dokazují četná svědectví, P. Maria je tou nejsilnější Přímluvkyní u svého Syna.

Na základě seminářů pro modlitebníky konaných s Mary Shaw uvádíme některé modlitby, které se každý může pomodlit i sám doma:

Modlitby za vnitřní uzdravení: od početí do narození (nejdříve)

Kliknutím na "logo pdf" jej zobrazíte...


Modlitba za uzdravení z traumatu

Kliknutím na "logo pdf" jej zobrazíte...


Modlitba za rozvázání ze soudů a zahořklých kořenů

Kliknutím na "logo pdf" jej zobrazíte...


Modlitba za probuzení dřímajícího ducha

Kliknutím na "logo pdf" jej zobrazíte...Děkujeme za zaslání svědectví těch, za které jsme se v minulosti v našem společenství modlili, a kteří by se chtěli podělit o svou zkušenost s Boží mocí a láskou.