DALŠÍ MÍSTA MODLITBY VEČEŘADLA

Večeřadla MKH v Ostravě

- KDY: každé druhé pondělí v měsíci (s předem ohlášenými výjimkami),
- KDE: v katedrále Božského Spasitele,
- PROGRAM: začátek vždy v 16.30 hod. adorací a modlitbou růžence, navazuje mše sv. v 18.00 hod. se zasvěcením se Panně Marii a Mariánskou hymnou. - Vše organizuje Mariánské kněžské hnutí.
- V 16.00 hod. na Masarykově náměstí v Ostravě u Mariánského sloupu předchází modlitba k Panně Marii, kterou organizuje Hnutí obnovy duchovních tradic a pak se jde procesím do katedrály na Večeřadlo MKH.


Večeřadla MKH v Brně

- KDY: každé první úterý v měsíci (s předem ohlášenými výjimkami),
- KDE: u Minoritů v Brně,
- PROGRAM: začátek je vždy v 15.30 hod. mší svatou, pak je adorace s litaniemi a navazuje modlitba růžence a zasvěcení Panně Marii s Mariánskou hymnou.


Pokud chcete na těchto stránkách uveřejnit i Vaše místo setkávání ve Večeřadlech, napište nám na email (viz. záložka Kontakty).