• Všichni jednomyslně setrvávali

    v modlitbách spolu s Ježíšovou matkou Marií...

    Sk 1,14

  • Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.

    Zj 3,20

  • V modlitbách buďte vytrvalí, bděte a děkujte Bohu.

    Kol 4,2

Akce Společenství Křenovice a jiné


2022


VEČEŘADLA

Termíny večeřadel v roce 2022:
8. ledna - za jednotu křesťanů;
5. února - ke cti Pražského Jezulátka;
5. března - za nová kněžská povolání a na zadostiučinění za hříchy způsobující války;
2. dubna - na odčinění za hřích potratů a návrat lidstva k Božím přikázáním;
7. května - za brzké vítězství Neposkvrněného Srdce Panny Marie;
4. června - ke cti Ducha Svatého;
2.července - ke cti Drahocenné Krvi Kristově a za pronásledované křesťany;
6. srpna - ke cti Boha, Otce všech lidí, za kněžské semináře a za nová kněžská povolání;
3. září - za svatost kněží a na úmysl Panny Marie;
1. října;
5. listopadu;
3. prosince.

DALŠÍ AKCE

25.-27.únor 2022      Duchovní obnova na Svatém Hostýně;

13.květen 2022      Noční modlitební procesí na Svatý Hostýn;

5.srpna 2022      Noční modlitební procesí na Svatý Hostýn;

23.-29.září 2022      Pouť za svatým Šarbelem do Libanonu - ZRUŠENO;

7.-9.října 2022      Duchovní cvičení s emeritním exorcistou Mgr. Matúšem Marcinem(klikni pro přesměrování na více informací) - ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ;

14.října 2022      Noční modlitební procesí na Svatý Hostýn (klikni pro přesměrování na více informací);


PŘIPRAVUJEME v roce 2023:

5.-13.května 2023      Pouť do Svaté Země;

30.června-8.července 2023      Poutní zájezd po Itálii;


MARIÁNSKÉ VEČEŘADLO

Křenovice u Kojetína

Každou 1. sobotu v měsíci od 16hod v kostele sv. Jana Nepomuckého

S Marií ve Večeřadle...

Jako apoštolové, i my jsme pozváni setrvat na modlitbách... s Marií... prosit a děkovat...

"Přijď, Duchu Svatý, přijď na mocnou přímluvu Neposkvrněného Srdce P. Marie, Tvé milované Nevěsty!"


Program Večeřadla

16:00     Korunka k Božímu milosrdenství, poselství

16:30     Modlitba dvou růženců, četba z Modré knihy, zasvěcení Neposkvrněnému srdci P. Marie

18:00     Mše svatá

19:00     Adorace

19:45     Modlitby k Duchu Svatému, informace, sdílení aj.

22:00     Zakončení