PŘIPRAVOVANÉ AKCEZáštita kardinála Duky pro pořádání Nočních modlitebních procesí

S velkou vděčností a radostí oznamujeme, že kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, udělil dne 21. ledna 2019 oficiální záštitu pro pořádání Nočních modlitebních procesí na Svatý Hostýn a Velehrad konaných s modlitbami za vyprošení odmítnutí ratifikace Istanbulské úmluvy a za ochranu rodiny a manželství.

Text záštity kardinála Duky

Klikni na obrázek...Zveme na připravované akce

   VIDEOPOZVÁNKA NA NOČNÍ MODLITEBNÍ PROCESÍ (pro otevření klikni na obrázek)


7. Noční modlitební procesí na SVATÝ HOSTÝN

- Pod záštitou kardinála Mons. Dominika Duky a olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera.

Křesťané celého světa jsou vyzváni, aby ve fatimský den, tj. 13. října 2019 spojili své síly v rámci Svaté ligy národů a bojovali pod záštitou naší Královny, Panny Marie.
Ten den se budou konat v mnoha národech Eucharistické procesí s odprošováním a zasvěcením se Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
Více např. na těchto stránkách: www.fatym.com

Pojďme spojit síly už v předvečer fatimského dne a nechejme se sjednotit s naším Božským Mistrem a Králem pod ochranným pláštěm naší Královny.
Tradiční Noční modlitební procesí bude tentokrát EUCHARISTICKÉ – Ježíš, reálně přítomný v Nejsvětější svátosti, bude uprostřed nás putujících na Svatý Hostýn za Pannou Marií Vítěznou.

- Termín:          z 12. na 13. října 2019

- Místo:          z Bystřice pod Hostýnem na Svatý Hostýn

- Plakátek:Kliknutím na logo pdf jej zvětšíte...

- Doprava:

- Organizace poutě:
      21:00      - zahájení v kostele sv. Jiljí v Bystřici pod Hostýnem (modlitby, informace, požehnání na cestu),
      21:15      - začátek pěšího procesí na Svatý Hostýn s Nejsvětější svátostí,
      00:30      - Mše svatá v bazilice na Svatém Hostýně,
      02:00      - odjezd autobusu do Bystřice pod Hostýnem na parkoviště u hřbitova a k vlakovému nádraží.

Pro ty, kteří se nemohou ze zdravotních důvodů účastnit pěšího procesí, bude připraven paralelní program v bazilice na Svatém Hostýně od 22 hod.

Z důvodu bezpečnosti nebude možný výjezd auty nahoru po dobu trvání procesí.
Upravte proto svůj výjezd nahoru tak, abyste na noční program v bazilice vyjeli do 21.45 hod.


Děkujeme všem za šíření a propagaci této akce.
Prosíme Vás, vyvěste plakátek ve svých farnostech a přizvěte své přátele a známé.

Případné další podrobnosti budou dále doplňovány.