PŘIPRAVOVANÉ AKCEZáštita kardinála Duky pro pořádání Nočních modlitebních procesí:

S velkou vděčností a radostí oznamujeme, že kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, udělil dne 21. ledna 2019 oficiální záštitu pro pořádání Nočních modlitebních procesí na Svatý Hostýn a Velehrad konaných s modlitbami za vyprošení odmítnutí ratifikace Istanbulské úmluvy a za ochranu rodiny a manželství.

Text záštity kardinála Duky

Klikni na obrázek...Videa k NMP:

   VIDEOPOZVÁNKA NA NOČNÍ MODLITEBNÍ PROCESÍ (pro otevření klikni na obrázek)

   PODĚKOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮM NOČNÍCH PROCESÍ - videoklip Kdo slyší Tvůj hlas (pro otevření klikni na obrázek)


Aktuálně pořádáme:


Noční eucharistické procesí na Svatý Hostýn

1.-2.října 2021
- za obnovu rodiny, jejímž základem je svazek muže a ženy;
- za zvolení těch kandidátů do parlamentu, kteří jdou za pravdou a budou naši zemi dobře směřovat;
- za národ, jeho obrácení k Ježíši a ochranu před všemi zly.

Akce se koná pod záštitou kardinála Dominika Duky a olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera

Pozvání přijal olomoucký biskup, Mons. Josef Nuzík.

Termín: z 1. na 2. října 2021

Cesta procesí: Bystřice p.Hostýnem (parkoviště u hřbitova) - Svatý Hostýn

Program:
    21:00 hod. - zahájení procesí z parkoviště v Bystřici pod Hostýnem (u hřbitova)
    00:00 hod. – Mše svatá v bazilice na Svatém Hostýně
                         Hlavní celebrant: Mons. Josef Nuzík, pomocný biskup olomoucký
    cca 01:30 hod. – odvoz poutníků autobusem na parkoviště v Bystřici p.H.

Součástí programu bude i osobní zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie skrze ruce o. biskupa.

Pozn.:
*Pro ty, kteří se nemohou pěšího výstupu zúčastnit ze zdravotních důvodů, bude připraven paralelní program v bazilice na Svatém Hostýně od 21.30 hod.
* Prosíme ty, kteří chtějí vyjet na horu na tento program auty, aby tak učinili do 21.30 hod., neboť projíždějící auta velmi narušují průběh procesí (musí se zastavovat, natahuje se doba výstupu, modlitba je přerušena).

Možnost dopravy vypraveným autobusem:
Bude vypraven autobus, do kterého můžete nastoupit na těchto místech:
    - KOJETÍN - od kostela P. Marie - 19.45 hod.
    - KROMĚŘÍŽ - od kostela sv. Jana - 20.00 hod.
    - HULÍN – autobusová zastávka na nám. Míru - 20.15 hod.
    - HOLEŠOV - autobusové nádraží - 20.30 hod.
Po skončení programu na Svatém Hostýnu se vrací autobus stejnou trasou nazpět.
Cena za dopravu 100 Kč.
Prosíme o nahlášení na telef. číslo: 606 484 928

Vezměte sebou:
růženec, baterku, pláštěnku, pití.

Prosíme kněze či jáhny, kteří se zúčastní procesí a byli by ochotni se střídat v nesení Eucharistie, aby nám dali vědět na tel.č. 606 739 313.

2. Korintským 10,4: Zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale mají od Boha sílu bořit opevnění...
Při procesí budeme duchovními zbraněmi bojovat za zastavení zhoubných ideologií a procesů, které útočí na samotnou podstatu stvoření a zaváděním gender ideologie se snaží prosadit zničení rodiny a přirozeného řádu hodnot, které ustanovil Bůh. Mezi duchovní zbraně patří především modlitba, půst, svědectví a chvála.

Ezdráš 8,23: Postili jsme se a žádali jsme toto od svého Boha a On se dal pohnout našimi prosbami...
Prosíme, abychom se sjednotili nejen v modlitbách, ale i v postním úsilí. Půst má klíčovou roli pro zastavení zla v našem životě a obrácení smýšlení lidí ke Světlu. Je na rozhodnutí každého z nás, zda se připojíme jednodenním, či vícedenním postem.

Prosíme o respektování předepsaných aktuálních koronavirových opatření.

V případě nepříznivého vývoje situace, sledujte prosím aktuální informace na tomto webu.

Těšíme se na Vás!

Mariánské společenství Večeřadla Křenovice
Ti, kdo se nebudou moci Nočního eucharistického procesí zúčastnit osobně, mohou se s námi spojit v modlitbě...
Nabídka modliteb:

1. Osnova modlitebního zápasu včetně vybraných modliteb
2. Odprošení Nejsvětější Trojici za naše hříchy - součástí je zasvěcení Dvěma srdcím – Ježíše a Marie
3. Litanie v čase nakažlivých nemocí
4. Křížová cesta v době pandemie koronaviru
5. Klanění Pražskému Jezulátku
6. Duchovní svaté přijímání (možno také vytisknout a rozdávat)

Věřme, že společnou modlitbou naplníme přání mateřského Srdce P. Marie, jejíž touhou je, abychom Boha stále více milovali a po Něm toužili.
A modlit se, znamená také mít rád druhé, své bližní a dávat se jim.