PŘIPRAVOVANÉ AKCEZáštita kardinála Duky pro pořádání Nočních modlitebních procesí:

S velkou vděčností a radostí oznamujeme, že kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, udělil dne 21. ledna 2019 oficiální záštitu pro pořádání Nočních modlitebních procesí na Svatý Hostýn a Velehrad konaných s modlitbami za vyprošení odmítnutí ratifikace Istanbulské úmluvy a za ochranu rodiny a manželství.

Text záštity kardinála Duky

Klikni na obrázek...Videa k NMP:

   VIDEOPOZVÁNKA NA NOČNÍ MODLITEBNÍ PROCESÍ (pro otevření klikni na obrázek)

   PODĚKOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮM NOČNÍCH PROCESÍ - videoklip Kdo slyší Tvůj hlas (pro otevření klikni na obrázek)


Aktuálně pořádáme:


Noční eucharistické procesí na Svatý Hostýn

5.-6. srpna 2022

Hlavní celebrant: Mons. Josef Nuzík, biskup olomoucký
(Pro zvětšení klikni na obrázek.)

Úmysly procesí:
- za odčinění urážek způsobených Trojjedinému Bohu a Panně Marii,
- za ochranu rodiny a manželství jako svazku muže a ženy,
- za odčinění hříchů potratu a návrat lidstva k Božím přikázáním,
- za pokoj a mír v lidských srdcích a na celém světě.

Organizace poutě:
21.00 hod - zahájení procesí z parkoviště v Bystřici pod Hostýnem (u hřbitova),
00.00 hod – Mše svatá v bazilice na Svatém Hostýnu - hlavní celebrant Mons. Josef Nuzík
01.30 hod – přibližný odjezd autobusu do Bystřice p.H. na parkoviště u hřbitova.

Pro ty, kteří se nemohou pěšího výstupu zúčastnit ze zdravotních důvodů, bude připraven paralelní program v bazilice na Svatém Hostýnu od 21.30 hod.

Nabídka dopravy:
Bude vypraven autobus, do kterého můžete nastoupit na těchto místech:
KOJETÍN - od kostela P. Marie - 19.45 hod.
KROMĚŘÍŽ - od kostela sv. Jana - 20.00 hod.
HULÍN – autobusová zastávka na nám. Míru - 20.15 hod.
HOLEŠOV - autobusové nádraží - 20.30 hod.

Zájem o autobus je nutné předem nahlásit na telefon: 606 484 928.

Po skončení programu na Svatém Hostýnu se vrací autobus stejnou trasou nazpět.


Těšíme se na Vás!

Mariánské společenství Večeřadla KřenoviceSlova Hyacinty, malé vizionářky z Fatimy, které pronesla své sestřenici Lucii na smrtelném loži:
Když budeš muset hovořit, neskrývej se.
Řekni všem, že Bůh nám uděluje milosti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, abychom se na ni obraceli, protože Srdce Ježíšovo si přeje, aby po jeho boku bylo uctíváno Neposkvrněné Srdce Panny Marie.
Ať se prosí o mír Neposkvrněné Mariino Srdce, poněvadž Bůh ho svěřil Jí. Kdybych tak mohla vložit do srdcí oheň, který cítím zde uvnitř, který mi umožňuje tolik zakoušet Srdce Ježíšovo a Srdce Mariino...

____________________________________________________________________________________________

Ti, kdo se nebudou moci Nočního eucharistického procesí zúčastnit osobně, mohou se s námi spojit v modlitbě...
Nabídka modliteb:

1. Osnova modlitebního zápasu včetně vybraných modliteb
2. Odprošení Nejsvětější Trojici za naše hříchy - součástí je zasvěcení Dvěma srdcím – Ježíše a Marie
3. Litanie v čase nakažlivých nemocí
4. Křížová cesta v době pandemie koronaviru
5. Klanění Pražskému Jezulátku
6. Duchovní svaté přijímání (možno také vytisknout a rozdávat)

Věřme, že společnou modlitbou naplníme přání mateřského Srdce P. Marie, jejíž touhou je, abychom Boha stále více milovali a po Něm toužili.
A modlit se, znamená také mít rád druhé, své bližní a dávat se jim.